Brad Pitt

Brad Pitt

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1963-12-18
Nơi Sinh : Shawnee, Oklahoma, USA
Còn được Biết đến Như : 布拉德·皮特, 布萊德·彼特

Danh Sách Phim Của Brad Pitt