Emily Mortimer

Emily Mortimer

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1971-12-01
Nơi Sinh : London, England, UK
Còn được Biết đến Như : 에밀리 모티머, Emily Kathleen Mortimer, Emily Kathleen A. Mortimer, Έμιλι Μόρτιμερ, 艾蜜莉·莫提梅

Danh Sách Phim Của Emily Mortimer