Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1947-07-30
Nơi Sinh : Thal, Styria, Austria
Còn được Biết đến Như : Arnold Strong, Arnie Schwarzenegger , アーノルド・シュワルツェネッガー, 阿諾舒華辛力加, Arnold Alois Schwarzenegger, 阿诺德·施瓦辛格, 阿諾·史瓦辛格, 아놀드 슈워제네거, 阿諾・史瓦辛格

Danh Sách Phim Của Arnold Schwarzenegger